MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 231950 là gì?

Mã bưu chính 231950 với Tên bưu chính là Bảo Đài thuộc bưu cục 231953 tại địa chỉ Thôn Quê, Xã Bảo Đài quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 231950 với Tên bưu chính là Bảo Đài thuộc địa bàn phường xã Bảo Đài (23195), thuộc Quận Lục Nam (2318), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 231950 ( Bảo Đài ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: