MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 473870 là gì?

Mã bưu chính 473870 với Tên bưu chính là Bảo Nam thuộc bưu cục 473871 tại địa chỉ Bản Nam Tiến, Xã Bảo Nam quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 473870 với Tên bưu chính là Bảo Nam thuộc địa bàn phường xã Bảo Nam (47387), thuộc Quận Kỳ Sơn (4738), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 473870 ( Bảo Nam ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: