MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 466990 là gì?

Mã bưu chính 466990 với Tên bưu chính là Bảo Nham thuộc bưu cục 466993 tại địa chỉ Xóm Trạm, Xã Bảo Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 466990 với Tên bưu chính là Bảo Nham thuộc địa bàn phường xã Bảo Thành (46699), thuộc Quận Yên Thành (4662), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 466990 ( Bảo Nham ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: