MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 334120 là gì?

Mã bưu chính 334120 với Tên bưu chính là Bảo Thắng thuộc bưu cục 334104 tại địa chỉ Sô´072, Đường 19 Tháng 5 - Khu 2, Thị Trấn Phố Lu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 334120 với Tên bưu chính là Bảo Thắng thuộc địa bàn phường xã Phố Lu (33410), thuộc Quận Bảo Thắng (3341), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 334120 ( Bảo Thắng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: