MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 466991 là gì?

Mã bưu chính 466991 với Tên bưu chính là Bảo Thành thuộc bưu cục 466999 tại địa chỉ Xóm Đồng Mỹ, Xã Bảo Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 466991 với Tên bưu chính là Bảo Thành thuộc địa bàn phường xã Bảo Thành (46699), thuộc Quận Yên Thành (4662), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 466991 ( Bảo Thành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: