MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 185380 là gì?

Mã bưu chính 185380 với Tên bưu chính là Bát Trang thuộc bưu cục 185381 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Nghĩa Trang, Xã Bát Trang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 185380 với Tên bưu chính là Bát Trang thuộc địa bàn phường xã Bát Trang (18538), thuộc Quận An Lão (1853), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 185380 ( Bát Trang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: