MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 463310 là gì?

Mã bưu chính 463310 với Tên bưu chính là BC KHL Nghi Lộc thuộc bưu cục 462604 tại địa chỉ Khối 4, Thị Trấn Quán Hành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 463310 với Tên bưu chính là BC KHL Nghi Lộc thuộc địa bàn phường xã Quán Hành (46260), thuộc Quận Nghi Lộc (4626), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 463310 ( BC KHL Nghi Lộc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: