MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 461091 là gì?

Mã bưu chính 461091 với Tên bưu chính là BC KHL Phía Nam thuộc bưu cục 461306 tại địa chỉ Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 461091 với Tên bưu chính là BC KHL Phía Nam thuộc địa bàn phường xã Hưng Bình (46130), thuộc Quận Vinh (4610), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 461091 ( BC KHL Phía Nam ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 461091
  • Tên bưu cục: BC KHL Phía Nam
  • Điện thoại: 02383832308
  • Phường xã: Hưng Bình (46130)
  • Quận/huyện: Vinh (4610)
  • Tỉnh/thành phố: Nghệ An (46)
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình