MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 980920 là gì?

Mã bưu chính 980920 với Tên bưu chính là BC KTV 980920 thuộc bưu cục 981001 tại địa chỉ Đường vnpost 1, Xã vnpost1 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 980920 với Tên bưu chính là BC KTV 980920 thuộc địa bàn phường xã , thuộc Quận , thuộc Tỉnh / Thành phố

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 980920 ( BC KTV 980920 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 980920
  • Tên bưu cục: BC KTV 980920
  • Điện thoại:
  • Phường xã:
  • Quận/huyện:
  • Tỉnh/thành phố:
  • Địa chỉ: Đường vnpost 1, Xã vnpost1