MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 100954 là gì?

Mã bưu chính 100954 với Tên bưu chính là BC Ngoai Dich 2 thuộc bưu cục 140705 tại địa chỉ Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 100954 với Tên bưu chính là BC Ngoai Dich 2 thuộc địa bàn phường xã Phú Minh (14070), thuộc Quận Sóc Sơn (1390), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 100954 ( BC Ngoai Dich 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: