MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đồng Nai (81)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 812740 là gì?

Mã bưu chính 812740 với Tên bưu chính là BCP Biên Hòa 4 thuộc bưu cục 812728 tại địa chỉ Sô´27, Đường 2a, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 812740 với Tên bưu chính là BCP Biên Hòa 4 thuộc địa bàn phường xã An Bình (81269), thuộc Quận Biên Hoà (8110), thuộc Tỉnh / Thành phố Đồng Nai (81)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 812740 ( BCP Biên Hòa 4 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 812740
  • Tên bưu cục: BCP Biên Hòa 4
  • Điện thoại: 02513933050
  • Phường xã: An Bình (81269)
  • Quận/huyện: Biên Hoà (8110)
  • Tỉnh/thành phố: Đồng Nai (81)
  • Địa chỉ: Sô´27, Đường 2a, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình