MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 151505 là gì?

Mã bưu chính 151505 với Tên bưu chính là BCP Hà Đông 1 thuộc bưu cục 151443 tại địa chỉ Sô´4, Phố Chu Văn An, Phường Yết Kiêu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 151505 với Tên bưu chính là BCP Hà Đông 1 thuộc địa bàn phường xã Yết Kiêu (15144), thuộc Quận Hà Đông (1510), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 151505 ( BCP Hà Đông 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: