MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 181060 là gì?

Mã bưu chính 181060 với Tên bưu chính là BĐ Hệ I thuộc bưu cục 181560 tại địa chỉ Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 181060 với Tên bưu chính là BĐ Hệ I thuộc địa bàn phường xã Hoàng Văn Thụ (18156), thuộc Quận Hồng Bàng (1810), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 181060 ( BĐ Hệ I ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: