MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 825030 là gì?

Mã bưu chính 825030 với Tên bưu chính là BĐTX Dĩ An thuộc bưu cục 825064 tại địa chỉ Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 825030 với Tên bưu chính là BĐTX Dĩ An thuộc địa bàn phường xã Dĩ An (82460), thuộc Quận Dĩ An (8246), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 825030 ( BĐTX Dĩ An ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: