MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 351610 là gì?

Mã bưu chính 351610 với Tên bưu chính là BĐVHX Hợp Thịnh thuộc bưu cục 351614 tại địa chỉ Xóm Hạnh Phúc, Xã Hợp Thịnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 351610 với Tên bưu chính là BĐVHX Hợp Thịnh thuộc địa bàn phường xã Hợp Thịnh (35161), thuộc Quận Kỳ Sơn (3515), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 351610 ( BĐVHX Hợp Thịnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: