MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 206439 là gì?

Mã bưu chính 206439 với Tên bưu chính là BĐVHX Tân Lập thuộc bưu cục 206376 tại địa chỉ Thôn 1 Thái Lập, Xã Tân Lập quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 206439 với Tên bưu chính là BĐVHX Tân Lập thuộc địa bàn phường xã Tân Lập (20643), thuộc Quận Đầm Hà (2063), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 206439 ( BĐVHX Tân Lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: