MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 128100 là gì?

Mã bưu chính 128100 với Tên bưu chính là Bến Xe Phía Nam thuộc bưu cục 128162 tại địa chỉ Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 128100 với Tên bưu chính là Bến Xe Phía Nam thuộc địa bàn phường xã Giáp Bát (12810), thuộc Quận Hoàng Mai (1270), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 128100 ( Bến Xe Phía Nam ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: