MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Bình (43)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 432010 là gì?

Mã bưu chính 432010 với Tên bưu chính là Bích Động thuộc bưu cục 432011 tại địa chỉ Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 432010 với Tên bưu chính là Bích Động thuộc địa bàn phường xã Ninh Hải (43201), thuộc Quận Hoa Lư (4319), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Bình (43)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 432010 ( Bích Động ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: