MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 233340 là gì?

Mã bưu chính 233340 với Tên bưu chính là Biên Sơn thuộc bưu cục 233341 tại địa chỉ Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 233340 với Tên bưu chính là Biên Sơn thuộc địa bàn phường xã Biên Sơn (23334), thuộc Quận Lục Ngạn (2330), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 233340 ( Biên Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: