MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 824334 là gì?

Mã bưu chính 824334 với Tên bưu chính là Bình Chuẩn 11 thuộc bưu cục 824340 tại địa chỉ Sô´6/15, Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 824334 với Tên bưu chính là Bình Chuẩn 11 thuộc địa bàn phường xã Bình Chuẩn (82430), thuộc Quận Thuận An (8239), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 824334 ( Bình Chuẩn 11 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: