MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 752505 là gì?

Mã bưu chính 752505 với Tên bưu chính là Bình Đăng thuộc bưu cục 752570 tại địa chỉ Sô´B6.9, Đường Số 5, Khu dân cư Thương Mại Bình Đăng, Phường Số 6 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 752505 với Tên bưu chính là Bình Đăng thuộc địa bàn phường xã Số 6 (75250), thuộc Quận Quận 8 (7510), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 752505 ( Bình Đăng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 752505
  • Tên bưu cục: Bình Đăng
  • Điện thoại: 9810340
  • Phường xã: Số 6 (75250)
  • Quận/huyện: Quận 8 (7510)
  • Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh (70)
  • Địa chỉ: Sô´B6.9, Đường Số 5, Khu dân cư Thương Mại Bình Đăng, Phường Số 6