MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 593100 là gì?

Mã bưu chính 593100 với Tên bưu chính là Bình Dương thuộc bưu cục 593101 tại địa chỉ Thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 593100 với Tên bưu chính là Bình Dương thuộc địa bàn phường xã Bình Dương (59310), thuộc Quận Phù Mỹ (5928), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 593100 ( Bình Dương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: