MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 244500 là gì?

Mã bưu chính 244500 với Tên bưu chính là Bình Gia thuộc bưu cục 244521 tại địa chỉ Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 244500 với Tên bưu chính là Bình Gia thuộc địa bàn phường xã Tô Hiệu (24452), thuộc Quận Bình Gia (2445), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 244500 ( Bình Gia ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: