MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 171734 là gì?

Mã bưu chính 171734 với Tên bưu chính là Bình Hàn Số 11 thuộc bưu cục 171746 tại địa chỉ Đường Đinh văn Tả, Phường Bình Hàn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 171734 với Tên bưu chính là Bình Hàn Số 11 thuộc địa bàn phường xã Bình Hàn (17173), thuộc Quận Hải Dương (1710), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 171734 ( Bình Hàn Số 11 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: