MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 854320 là gì?

Mã bưu chính 854320 với Tên bưu chính là Bình Hòa Nam thuộc bưu cục 854322 tại địa chỉ Ấp 3, Xã Bình Hoà Nam quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 854320 với Tên bưu chính là Bình Hòa Nam thuộc địa bàn phường xã Bình Hoà Nam (85432), thuộc Quận Đức Huệ (8542), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 854320 ( Bình Hòa Nam ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: