MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 206240 là gì?

Mã bưu chính 206240 với Tên bưu chính là Bình Liêu thuộc bưu cục 206101 tại địa chỉ Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 206240 với Tên bưu chính là Bình Liêu thuộc địa bàn phường xã Bình Liêu (20610), thuộc Quận Bình Liêu (2061), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 206240 ( Bình Liêu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: