MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 572060 là gì?

Mã bưu chính 572060 với Tên bưu chính là Bình Sơn thuộc bưu cục 571803 tại địa chỉ Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 572060 với Tên bưu chính là Bình Sơn thuộc địa bàn phường xã Châu Ổ (57180), thuộc Quận Bình Sơn (5718), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 572060 ( Bình Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: