MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 804758 là gì?

Mã bưu chính 804758 với Tên bưu chính là Bình Tân 3 thuộc bưu cục 804753 tại địa chỉ Sô´41, Khu phố Tân Long 1, Phường Bình Tân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 804758 với Tên bưu chính là Bình Tân 3 thuộc địa bàn phường xã Tân Bình (80485), thuộc Quận La Gi (8046), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 804758 ( Bình Tân 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: