MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 743101 là gì?

Mã bưu chính 743101 với Tên bưu chính là Bình Thới thuộc bưu cục 744861 tại địa chỉ Sô´34B, Đường 46 Hàn Hải Nguyên, Phường Số 16 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 743101 với Tên bưu chính là Bình Thới thuộc địa bàn phường xã Số 16 (74480), thuộc Quận Quận 11 (7430), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 743101 ( Bình Thới ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: