MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 824218 là gì?

Mã bưu chính 824218 với Tên bưu chính là Bình Thuận 7 thuộc bưu cục 824256 tại địa chỉ Sô´A19, Lô nhà A, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 824218 với Tên bưu chính là Bình Thuận 7 thuộc địa bàn phường xã Thuận Giao (82420), thuộc Quận Thuận An (8239), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 824218 ( Bình Thuận 7 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: