MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 902850 là gì?

Mã bưu chính 902850 với Tên bưu chính là Bình Thủy 3 thuộc bưu cục 902829 tại địa chỉ Sô´C7/13, Ngõ 12, Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 902850 với Tên bưu chính là Bình Thủy 3 thuộc địa bàn phường xã Bình Thủy (90280), thuộc Quận Bình Thủy (9028), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 902850 ( Bình Thủy 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: