MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 561790 là gì?

Mã bưu chính 561790 với Tên bưu chính là Bình Tú thuộc bưu cục 561792 tại địa chỉ Thôn 2 (làng Phước Cẩm-Phước Thạnh), Xã Bình Tú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 561790 với Tên bưu chính là Bình Tú thuộc địa bàn phường xã Bình Tú (56179), thuộc Quận Thăng Bình (5616), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 561790 ( Bình Tú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: