MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 175250 là gì?

Mã bưu chính 175250 với Tên bưu chính là Bình Xuyên thuộc bưu cục 175252 tại địa chỉ Thôn Như, Xã Bình Xuyên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 175250 với Tên bưu chính là Bình Xuyên thuộc địa bàn phường xã Bình Xuyên (17525), thuộc Quận Bình Giang (1751), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 175250 ( Bình Xuyên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: