MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 403860 là gì?

Mã bưu chính 403860 với Tên bưu chính là Bồ Đề thuộc bưu cục 403864 tại địa chỉ Thôn Vòng Hoàng, Xã Bồ Đề quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 403860 với Tên bưu chính là Bồ Đề thuộc địa bàn phường xã Bồ Đề (40386), thuộc Quận Bình Lục (4038), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 403860 ( Bồ Đề ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: