MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 157680 là gì?

Mã bưu chính 157680 với Tên bưu chính là Bột Xuyên thuộc bưu cục 157681 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 - 10, Xã Bột Xuyên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 157680 với Tên bưu chính là Bột Xuyên thuộc địa bàn phường xã Bột Xuyên (15768), thuộc Quận Mỹ Đức (1576), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 157680 ( Bột Xuyên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: