MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 634701 là gì?

Mã bưu chính 634701 với Tên bưu chính là Buôn Hồ 1 thuộc bưu cục 638428 tại địa chỉ Tổ Dân Phố 8, Thị Trấn Buôn Hồ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 634701 với Tên bưu chính là Buôn Hồ 1 thuộc địa bàn phường xã An Lạc (63842), thuộc Quận Buôn Hồ (6384), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 634701 ( Buôn Hồ 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: