MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 343040 là gì?

Mã bưu chính 343040 với Tên bưu chính là Bưu cục cấp Phường xã II thuộc bưu cục xxxxxx tại địa chỉ Đường So 5 Pham Hung, Nhóm BCCP II quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 343040 với Tên bưu chính là Bưu cục cấp Phường xã II thuộc địa bàn phường xã , thuộc Quận , thuộc Tỉnh / Thành phố

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 343040 ( Bưu cục cấp Phường xã II ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 343040
  • Tên bưu cục: Bưu cục cấp Phường xã II
  • Điện thoại:
  • Phường xã:
  • Quận/huyện:
  • Tỉnh/thành phố:
  • Địa chỉ: Đường So 5 Pham Hung, Nhóm BCCP II