MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 555442 là gì?

Mã bưu chính 555442 với Tên bưu chính là Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh thuộc bưu cục 555139 tại địa chỉ Đường Lê Đình Lý, Phường Thạc Gián quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 555442 với Tên bưu chính là Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh thuộc địa bàn phường xã Thạc Gián (55511), thuộc Quận Thanh Khê (5542), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 555442 ( Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: