MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 131030 là gì?

Mã bưu chính 131030 với Tên bưu chính là Bưu Tá Yên Viên thuộc bưu cục 132201 tại địa chỉ Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 131030 với Tên bưu chính là Bưu Tá Yên Viên thuộc địa bàn phường xã Yên Viên (13220), thuộc Quận Gia Lâm (1310), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 131030 ( Bưu Tá Yên Viên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: