MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cao Bằng (27)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 275820 là gì?

Mã bưu chính 275820 với Tên bưu chính là Ca Thành thuộc bưu cục 275821 tại địa chỉ Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 275820 với Tên bưu chính là Ca Thành thuộc địa bàn phường xã Ca Thành (27582), thuộc Quận Nguyên Bình (2756), thuộc Tỉnh / Thành phố Cao Bằng (27)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 275820 ( Ca Thành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: