MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 740301 là gì?

Mã bưu chính 740301 với Tên bưu chính là Cách Mạng Tháng Tám thuộc bưu cục 740304 tại địa chỉ Sô´285/B12, Hẻm 285, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 12 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 740301 với Tên bưu chính là Cách Mạng Tháng Tám thuộc địa bàn phường xã Số 12 (74030), thuộc Quận Quận 10 (7400), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 740301 ( Cách Mạng Tháng Tám ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 740301
  • Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng Tám
  • Điện thoại: 8632200
  • Phường xã: Số 12 (74030)
  • Quận/huyện: Quận 10 (7400)
  • Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh (70)
  • Địa chỉ: Sô´285/B12, Hẻm 285, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 12