MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 901013 là gì?

Mã bưu chính 901013 với Tên bưu chính là Cái Khế 3 thuộc bưu cục 901024 tại địa chỉ Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 901013 với Tên bưu chính là Cái Khế 3 thuộc địa bàn phường xã Cái Khế (90100), thuộc Quận Ninh Kiều (9010), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 901013 ( Cái Khế 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: