MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 563971 là gì?

Mã bưu chính 563971 với Tên bưu chính là Cẩm Hà thuộc bưu cục 563974 tại địa chỉ Khu trung tâm thương mại phố 3 (tổ 10,11,12(A,B),13-15(A,B), Phường Thanh Hà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 563971 với Tên bưu chính là Cẩm Hà thuộc địa bàn phường xã Thanh Hà (56397), thuộc Quận Hội An (5638), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 563971 ( Cẩm Hà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 563971
  • Tên bưu cục: Cẩm Hà
  • Điện thoại:
  • Phường xã: Thanh Hà (56397)
  • Quận/huyện: Hội An (5638)
  • Tỉnh/thành phố: Quảng Nam (56)
  • Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại phố 3 (tổ 10,11,12(A,B),13-15(A,B), Phường Thanh Hà