MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 297000 là gì?

Mã bưu chính 297000 với Tên bưu chính là Cẩm Khê thuộc bưu cục 297013 tại địa chỉ Khu 9, Thị Trấn Sông Thao quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 297000 với Tên bưu chính là Cẩm Khê thuộc địa bàn phường xã Sông Thao (29700), thuộc Quận Cẩm Khê (2970), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 297000 ( Cẩm Khê ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: