MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hưng Yên (16)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 162000 là gì?

Mã bưu chính 162000 với Tên bưu chính là Cẩm Ninh thuộc bưu cục 162001 tại địa chỉ Thôn Ninh Thôn, Xã Cẩm Ninh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 162000 với Tên bưu chính là Cẩm Ninh thuộc địa bàn phường xã Cẩm Ninh (16200), thuộc Quận Ân Thi (1618), thuộc Tỉnh / Thành phố Hưng Yên (16)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 162000 ( Cẩm Ninh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: