MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 563951 là gì?

Mã bưu chính 563951 với Tên bưu chính là Cẩm Phô II thuộc bưu cục 563935 tại địa chỉ Sô´31, Đường Lê Hồng Phong, Phường Cẩm Phô quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 563951 với Tên bưu chính là Cẩm Phô II thuộc địa bàn phường xã Cẩm Phô (56391), thuộc Quận Hội An (5638), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 563951 ( Cẩm Phô II ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: