MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 654516 là gì?

Mã bưu chính 654516 với Tên bưu chính là Cam Phúc Nam thuộc bưu cục 654514 tại địa chỉ Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 654516 với Tên bưu chính là Cam Phúc Nam thuộc địa bàn phường xã Cam Phúc Nam (65451), thuộc Quận Cam Ranh (6544), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 654516 ( Cam Phúc Nam ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: