MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 654681 là gì?

Mã bưu chính 654681 với Tên bưu chính là Cam Ranh 4 thuộc bưu cục 654683 tại địa chỉ Thôn Tân Hiệp, Xã Cam Phước Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 654681 với Tên bưu chính là Cam Ranh 4 thuộc địa bàn phường xã Cam Phước Đông (65468), thuộc Quận Cam Ranh (6544), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 654681 ( Cam Ranh 4 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: