MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 563840 là gì?

Mã bưu chính 563840 với Tên bưu chính là Cẩm Thanh thuộc bưu cục 563846 tại địa chỉ Thôn 6 (6 tổ dân cư), Xã Cẩm Thanh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 563840 với Tên bưu chính là Cẩm Thanh thuộc địa bàn phường xã Cẩm Thanh (56384), thuộc Quận Hội An (5638), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 563840 ( Cẩm Thanh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: