MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 655310 là gì?

Mã bưu chính 655310 với Tên bưu chính là Cam Thành Bắc thuộc bưu cục 655315 tại địa chỉ Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 655310 với Tên bưu chính là Cam Thành Bắc thuộc địa bàn phường xã Cam Thành Bắc (65531), thuộc Quận Cam Lâm (6552), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 655310 ( Cam Thành Bắc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: